Vietsub + Lyrics || Notion – The Rare Occasions

Thời còn trẻ dại, bọn họ đều nói rằng Khi chết đi, tôi đây sẽ bị đày xuống địa ngục Vì thứ họ nhìn thấy là thế giới bên kia, còn với tôi đó là một dấu chấm hết ……

Vietsub + Lyrics || Notion – The Rare Occasions

Source

0
(0)

Thời còn trẻ dại, bọn họ đều nói rằng
Khi chết đi, tôi đây sẽ bị đày xuống địa ngục
Vì thứ họ nhìn thấy là thế giới bên kia, còn với tôi đó là một dấu chấm hết

Với tôi cái chết là một khung cửa, một giới hạn, là dám sống hay là không?

caption:
to get through the gate*: đi qua cảnh cổng lên thiên đàng
you believe you owned it better, believing in ancient letters*: chỉ những con người áp đặt niềm tin của mình lên người khác dựa trên tôn giáo.

song: The Rare Occasions – Notion

0 / 5. 0