#MOVIE: Nụ hôn.. của Ma Sói!? ||| [1/4] ||| GACHA VIETNAM ||||

– Bộ này tớ lấy cảm hứng từ film ‘Kiss Goblin’ ạ 😳 Nhạc trong video: – fearless – copycat – redemption (nightcore) – bones – army – hearless – need you now – cradles – karma – nemesis -…

#MOVIE: Nụ hôn.. của Ma Sói!? ||| [1/4] ||| GACHA VIETNAM ||||

Source

0
(0)

– Bộ này tớ lấy cảm hứng từ film ‘Kiss Goblin’ ạ 😳

Nhạc trong video:
– fearless
– copycat
– redemption (nightcore)
– bones
– army
– hearless
– need you now
– cradles
– karma
– nemesis
– ghost
– whistle
https://youtu.be/XDvwMaQEfwc
– moon halo
– oblivion
– your eyes
– rich
– i hate you i love you
– redemption
– secret garden
– the labyrinth
– lâu đài ma pháp
– talk
– aurora
– best thing
– afterlife
– heart shaped box
– loser like me
– 12am
– no place
– whole
– your eyes (lần 2 ;;;3;;)
https://youtu.be/v6crFjciMrA
– stronger than you ( frisk ver )
– champion

Một số link nhạc cụ mình dùng ở đoạn trình diễn nhạc:
https://youtu.be/9aZy05uGPYY
https://youtu.be/nTRBWh8Vp_Y
https://youtu.be/nPR1g5xbXkc
https://youtu.be/j1Xf7AxO2a0
https://youtu.be/jPXyL4AwZLY

0 / 5. 0