Let Love In – Skånes Dansteater, Big Fox, Anna Brånhede

OM FILMEN Två dansare sökte en filmare och en låt. En filmare och en musiker sökte två dansare. Så fann Skånes Dansteater, Anna Brånhede och Big Fox varandra. Ett mjukt flödande samarbete där fyra kreativt skapande människor fann inspiration och…

0
(0)

OM FILMEN
Två dansare sökte en filmare och en låt. En filmare och en musiker sökte två dansare. Så fann Skånes Dansteater, Anna Brånhede och Big Fox varandra. Ett mjukt flödande samarbete där fyra kreativt skapande människor fann inspiration och förståelse.

Charlotta Perers (Big Fox) om Let Love In:
”När jag skrev den här låten längtade jag nästan desperat efter öppenhet, kontakt. Jag tänkte mycket på det osagda. Alla ord som jag ständigt undvek, höll tillbaka, och hur de långsamt skapade en vägg mellan mig och andra. Som om jag var under vatten och betraktade solen genom vattenytan. Till slut insåg jag att jag var den som stoppade mig själv. Jag tror att jag skrev Let Love In för att knuffa mig själv utför det där stupet. För att släppa in livet.”

…………………………..

ABOUT THE FILM
Two dancers looking for a filmmaker and a song. A filmmaker and an artist looking for two dancers. Skånes Dansteater, Anna Brånhede and Big Fox were a perfect match. An effortless collaboration in which four creative humans found inspiration and understanding.

Charlotta Perers (Big Fox) about Let Love In:
”When I wrote this song, I desperately longed for connection, for openness. I thought a lot about the unsaid. All the words that I constantly avoided, held back, and how they slowly created a wall between me and others. As if I was under water, looking at the sun through the surface. Finally I realized that I was the one stopping myself. I think I wrote this song to push myself off that cliff. To let love in. ”

—————————————–

LET LOVE IN
Koreografi / Choreography: Jing Yi Wang, Riccardo Zandoná.
Filmfotograf / Director of Photography: Anna Brånhede.
Dansare / Dancers: Jing Yi Wang, Riccardo Zandoná.
Klippare / Editors: Anna Brånhede, Charlotta Perers.
Kostymtekniker / Costume technician: Khira Fromark, Lena Jonsson.
Projektkoordinatorer / Project coordinators: Samuel Denton, Belinda Nusser.
Produktionsassistent / Production assistant: Sofie Pålsson.
Musik / Music: Let Love In, Big Fox, ℗ 2020 Hybris
Tack till / Thank you: Fernando Melo, Nicholas Wakeham.
Konstnärlig ledare / Artistic director: Mira Helenius Martinsson
2020

—————————————–

OM PROJEKTET
Under våren 2020 på Skånes Dansteater fick inställda premiärer och föreställningar ge plats åt nya idéer. Projektet Dayglow började som pop-up-solon i staden, skapade i hemmet av dansarna själva. Solona förvandlades till gårdsföreställningar för äldreboende och privatpersoner. I maj hade Dayglow växt till ett helt filmprojekt. 5 filmer skapade av Skånes Dansteaters dansare tillsammans med 5 filmare aktiva i Skåne. Ett möte mellan två konstformer under pågående coronapandemi. Ett uttryck för önskan att som danskompani fortsätta dansa och aldrig sluta dela upplevelser med sin omvärld.

————————————-

ABOUT THE PROJECT
During spring season 2020 cancelled premieres and performances gave way to new ideas. Dayglow began as pop-up-solos all over Malmö, created from home by the company dancers. These solos then transformed into courtyard performances for senior centres and private homes. In May Dayglow had evolved further into a film project. Five films created by Skånes Dansteater’s dancers together with five filmmakers based in Skåne. A collaboration of two artforms during an ongoing corona pandemic. Expressing a wish to keep dancing as a dance company and never cease sharing experiences with the community.

————————————-

0 / 5. 0