Excerpt 01 – GIÒNG SÔNG KHÔNG NHÌN THẤY | THE UNSEEN RIVER (1)

Short Fiction Film, 23:03 min, 2020 http://phamngoclan.com/unseenriver/ Logline: Stories told along the river: a woman reunites with her ex-lover at a hydroelectric plant; meanwhile, a young man travels downstream to a temple in search of a cure for his insomnia.…

Short Fiction Film, 23:03 min, 2020

http://phamngoclan.com/unseenriver/

Logline: Stories told along the river: a woman reunites with her ex-lover at a hydroelectric plant; meanwhile, a young man travels downstream to a temple in search of a cure for his insomnia.

Director’s Statement: This is an assignment from Luang Prabang Film Festival. The festival gives 5 fiction filmmakers in 5 South East Asian countries a chance to make films about Mekong River, topic Mekong 2030. The final works will be shown as an anthology film.

The Unseen River examines the metaphorical connection between the Mekong River, time, and sleep: In various art forms, the river is often compared to the flow of time. In that way, the characters’ journeys downstream and upstream are metaphors for their journey through time. In this short film, MRS. NGUYỆN travels upstream to visit her former place of work (an old hydroelectric plant). Based on the reading above, her journey can be understood as moving backward through time to an event in the past that shaped her subsequent life, just like how the hydroelectric dam blocked and redirected the river. In the other storyline: a young couple – THỰC and his GIRLFRIEND, in the same way, travels to the future in search of a cure for a present ailment (insomnia). An absurd and illogical choice of youth, but just as one character says: the worst thing about not being able to sleep is not being able to dream. And without dreams, it’s difficult to see the past and feel the touch of the future.

This premise might seem conflicting at first but is nonetheless provocative and proposes a challenge: How can the characters journey through time while they are very much standing still in the present? I believe that cinema is able to tackle this.

Phim ngắn ‘Giòng Sông Không Nhìn Thấy’ khảo sát sự liên hệ về mặt ẩn dụ giữa giòng sông, thời gian và giấc ngủ: Trong các loại hình nghệ thuật, giòng sông luôn được so sánh với giòng chảy của thời gian, do vậy hành trình ngược và xuôi giòng sông cũng là ẩn dụ cho việc du hành thời gian. Trong cuốn phim, nhân vật BÀ NGUYỆN đi ngược tới thượng lưu của giòng sông để thăm nơi làm việc trước kia của mình – một đập thuỷ điện cũ. Theo lối hiểu kể trên, đây cũng là hành trình đi ngược dòng thời gian của BÀ NGUYỆN để quay lại thời điểm quan trọng trong quá khứ, thời điểm làm thay đổi cuộc đời của chính bà đúng như cách con đập chắn ngang và thay đổi hướng chảy của giòng sông. Ở tuyến truyện còn lại: Hai nhân vật trẻ tuổi – THỰC và BẠN GÁI – cũng theo cách ấy, tìm lối vào tương lai để tìm phương thức chạy chữa cho căn bệnh mất ngủ của hiện tại. Đây tuy một quyết định nực cười và không logic như bao quyết định bốc đồng khác của tuổi trẻ, nhưng căn bệnh đó rõ ràng là cần chữa trị, vì đúng như lời một nhân vật trong phim: điều tệ hại nhất của việc không thể ngủ là không thể mơ. Và khi không thể mơ, thì con người không chỉ khó thấy lại được quá khứ mà còn khó có cảm giác chạm tới tương lai. Tương lai của hai người trẻ, như vậy trở nên mơ hồ khó nắm bắt.

Một ý niệm thoạt nghe mâu thuẫn nhưng bên trong chứa đầy khiêu khích và khơi gợi thách thức: Làm sao các nhân vật có thể chu du với thời gian trong khi vẫn đứng yên trong hiện tại? Tôi có niềm tin rằng điện ảnh làm được điều đó.

Cast: Minh Châu, Hà Phong, Hoàng Hà, Naomi, Wean, Mạc Can
Director and Writer: Phạm Ngọc Lân
Producers: Phạm Ngọc Lân & Ngô Đài Trang, Trần Thị Bích Ngọc
Director of Photography: Phạm Quang Minh & Nguyễn Vinh Phúc
Production Designer: Kelly Hoàng
Editor: Julie Béziau
Music Composer: Nguyễn Xuân Sơn (SơnX)
Sound Designer: Arnaud Soulier
Distribution company: Square Eyes

Selected Screenings and Awards:

– International competition, the Pardi di domani section, Locarno International Film festival 2020 (international premiere)

* The Unseen River is one of five shorts from the anthology film MEKONG 2030. Produced by the Luang Prabang Film Festival (LPFF), MEKONG 2030 is a collection of narratives that envision the future of the Mekong River from different national and cultural perspectives within the region. MEKONG 2030 is funded by The Asia Foundation, Oxfam, Mekong River Commission, and Heinrich Böll Stiftung Foundation. The other four short films from this project are: Soul River (dir. Kulikar Sotho – Cambodia), The Che Brother (dir. Anysay Keola – Laos), The Forgotten Voices of the Mekong (dir. Sai Naw Kham – Myanmar) and The Line (dir. Anocha Suwichakornpong – Thailand). The film was born out of an urgent need to shine light on the challenges faced by the Mekong River. Set in the year 2030, the narratives aim to inspire audiences to actively protect this critical ecosystem: dvd.lol www.nationalgeographic.com/environment/2019/07/mekong-river-lowest-levels-100-years-food-shortages/

* Anthology Producers: Gabriel Shaya Kuperman, Alex Curran-Cardarelli