IOT

Introduction to Computer Security for AI and Case Studies

💻วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม "คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)" 🔥 . 📆วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564...