Bài 8.1: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT: vạn vật kết nối) và Blockchain (Chuỗi khối)

Tin học cơ sở – v21 playlist: dvd.lol www.youtube.com/playlist?list=PLn9lhDYvf_3HG3Dtk03lHLgjrDu0G1Byp Nhóm thảo luận: dvd.lol www.facebook.com/groups/115838366528104 Fan page: dvd.lol www.facebook.com/proit4all #Tin_Học_ProIT4All #Tin_Học_Slide_ProIT4All #Tin_Học_Lab_ProIT4All #Tin_Học_Assignment_ProIT4All #Tin_Học

Bài 8.1: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT: vạn vật kết nối) và Blockchain (Chuỗi khối)

Source

0
(0)

Tin học cơ sở – v21 playlist: dvd.lol www.youtube.com/playlist?list=PLn9lhDYvf_3HG3Dtk03lHLgjrDu0G1Byp
Nhóm thảo luận: dvd.lol www.facebook.com/groups/115838366528104
Fan page: dvd.lol www.facebook.com/proit4all

#Tin_Học_ProIT4All #Tin_Học_Slide_ProIT4All #Tin_Học_Lab_ProIT4All #Tin_Học_Assignment_ProIT4All #Tin_Học

0 / 5. 0