Apple bắt trước BPhone???

-Máy gì cũng có ở đây: https://bit.ly/mobilecity-trangchu Báo giá: -iPhone 14 Pro Max chính hãng SIÊU RẺ: https://bit.ly/Mobilecity-iPhone14ProMax -iPhone 13 Pro Max 99%: https://bit.ly/Mobilecity-iPhone13-Pro-Max -iPhone 12 Pro Max 99%: https://bit.ly/Mobilecity-iPhone12-Pro-Max -Samsung qua sử dụng: https://bit.ly/Mobilecity-Samsung-99 -iPhone qua sử dụng: https://bit.ly/mobilecity-iPhone-99

Apple bắt trước BPhone???

Source

-Máy gì cũng có ở đây: https://bit.ly/mobilecity-trangchu
Báo giá:
-iPhone 14 Pro Max chính hãng SIÊU RẺ: https://bit.ly/Mobilecity-iPhone14ProMax
-iPhone 13 Pro Max 99%: https://bit.ly/Mobilecity-iPhone13-Pro-Max
-iPhone 12 Pro Max 99%: https://bit.ly/Mobilecity-iPhone12-Pro-Max
-Samsung qua sử dụng: https://bit.ly/Mobilecity-Samsung-99
-iPhone qua sử dụng: https://bit.ly/mobilecity-iPhone-99