【subtitle Vietnam】own happiness, own story Brand movie | JCB

Hạnh phúc muôn vàn trong thế giới này. JCB mang đến những cơ hội linh hoạt phù hợp với lối sống năng động của thế hệ năng động Châu Á và hỗ trợ họ khám phá những niềm vui đa…

【subtitle Vietnam】own happiness, own story  Brand movie | JCB

Source

Hạnh phúc muôn vàn trong thế giới này.
JCB mang đến những cơ hội linh hoạt phù hợp với lối sống năng động của thế hệ năng động Châu Á và hỗ trợ họ khám phá những niềm vui đa dạng của hạnh phúc.

Hãy xem bộ phim về thương hiệu “own happiness, own story” JCB của chúng tôi để tìm hiểu thêm!

JCB Special Offers:https://www.specialoffers.jcb/vi/
JCB website:http://www.vn.jcb/vi/

#JCB