หลักสูตร Internet of Things (IoT) และ Industrial Internet of Things (IIoT)

หลักสูตร Internet of Things และ Industrial IoT ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีนี้นำไปต่อยอดหรือพัฒนาธุรกิจ โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย ชุดอบรม, หนังสือ, เอกสารการเรียนการสอน ซึ่งเหมาะกับสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำหลักสูตรไปใช้สอน หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, System Integrator ที่ต้องการนำความรู้ส่วนนี้ไปต่อยอด

หลักสูตร Internet of Things (IoT) และ Industrial Internet of Things (IIoT)

Source

0
(0)

หลักสูตร Internet of Things และ Industrial IoT ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีนี้นำไปต่อยอดหรือพัฒนาธุรกิจ โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย ชุดอบรม, หนังสือ, เอกสารการเรียนการสอน ซึ่งเหมาะกับสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำหลักสูตรไปใช้สอน หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, System Integrator ที่ต้องการนำความรู้ส่วนนี้ไปต่อยอด

0 / 5. 0